TRANG CHỦ - Trang thông tin điện tử - UBND Phường Tăng Nhơn Phú B

Trang thông tin UBND Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 đang vận hành thử nghiệm!

KỆNH TƯƠNG TÁC

Kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Tăng Nhơn Phú B và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Phường ngày càng văn minh, hiện đại

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Tăng Nhơn Phú mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ (gồm cả phần số và chữ) hoặc số CMND và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại

Tra cứu hồ sơ
Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 4
Go to top