title

BẢN TIN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG TNPB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ UB.MTTQ PHƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 – 2020 VÀ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Thứ năm, 23/07/2020, 08:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

         Sáng ngày 02 tháng 07 năm 2020, tại hội trường UBND Phường, UB.MTTQ Phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020.

         Đến tham dự hội nghị có: Bà Lê Thị Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 9, Bà Huỳnh Thị Kim Lan – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Phạm Văn Luận – Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân phường, ông Lê Minh Lợi – Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phan Thị Mỹ – Chủ tịch UBMTTQ phường Tăng Nhơn Phú B, cùng các ông bà là ủy viên UBMTTQ Việt Nam, đại diện các ban ngành đoàn thể Phường Tăng Nhơn Phú B, các ông bà là Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác MT khu phố, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân phường.

Bà Phan Thị Mỹ – Chủ tịch UBMTTQ phường thông qua Báo cáo

 

          Mở đầu Hội nghị Bà Phan thị Mỹ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020:

         Trong 6 tháng đầu năm 2020 được sự chỉ đạo của UBMTTQVN Quận 9, sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND, các tổ chức thành viên và 05 khu phố. UBMTTQ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và đều khắp, góp phần thúc đẩy mục tiêu kinh tế – xã hội của phường; khối đại đoàn kết toàn dân luôn được tăng cường, ngày càng gắn bó và phát triển. Đặc biệt, là tuyên truyền thực hiên Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19. UBMTTQ cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặc chẽ với Chính quyền tuyên truyền vận động người dân không tập trung đông người và không ra đường khi không cần thiết, thực hiện nghiêm những hướng dẫn cách phòng chống dịch của Bộ Y tế. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: phát thanh lưu động, phát tờ rơi cách phòng chống dịch đến từng hộ gia đình, tổ chức phân công cán bộ của phường thay phiên nhau trực ở bộ phận một cửa để đo thân nhiệt, hướng dẫn vệ sinh tay và hỗ trợ báo cáo y tế cho công dân đến liên hệ công việc.

UBMTTQ Phường tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo Phường Tăng Nhơn Phú B không tổ chức sinh hoạt, tụ tập đông người: Giáo xứ Thánh Linh đã tạm dừng tất cả các sinh hoạt tập trung đông người tại khuôn viên nhà thờ chuyển sang hình thức thờ phượng trực tuyến; Các cơ sở Phật giáo chỉ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong cơ sở, không mở cửa hạn chế tiếp khách ngoài. Từ đó, đã thu được hiệu quả rất cao trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Mặt trận tổ quốc phường đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh khiến nghị đề xuất với cấp ủy Đảng, Chính quyền giải quyết kịp thời. UBMTTQ thực hiện tốt vai trò dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết tình trạng các dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết của Chính quyền đối với những đề nghị chính đáng của nhân dân.

       Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020: Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, nhân rộng điển hình học tập Bác theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TU của Ban thường vụ Thành ủy gắn với cuộc vận động “Không xã rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tổ chức tuyên truyền và tổng kết 20 năm công tác chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ và đóng thuế đạt chỉ tiêu trong năm 2020. Tuyên truyền trong toàn thể nhân dân thực hiện hướng dẫn của Bộ y tế về cách phòng chống dịch Covid -19; Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11) và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020.

      Tại Hội nghị UBND phường thông tin tình hình hoạt động kinh tế - chính trị 06 tháng đầu năm của UBND phường Tăng Nhơn Phú B.

Bà Huỳnh Thị Kim Lan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bà Huỳnh Thị Kim Lan – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2020, UBMTTQ Phường đã hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - chính trị của toàn phường. Bà biểu dương một số mặt mạnh như: MTTQ Phường đã phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”. Luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc công tác chăm lo cho người dân trong Đại dịch CoVid -19 vừa qua. Bà tin tưởng trong 6 tháng cuối năm 2020, MTTQ Phường sẽ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa./.

          Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã trao tặng Bằng khen của UBND Quận 9 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015  - 2019 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019”.

Bà Lê Thị Phước (Bìa trái) – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận 9 và

 Bà Huỳnh Thị Kim Lan (Bìa phải) – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường trao tặng giấy khen cho các cá nhân

 

 

Số lượng lượt xem: 138