title

Mức thu đối với giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn
Mức thu đối với giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn và công tác tổ chức thu gom, vận chuyển trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, giai đoạn 2020-2025
Thứ hai, 14/09/2020, 09:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng lượt xem: 48