title

Thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất
Thứ ba, 23/06/2020, 02:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của công dân. Đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất.

http://phuhuu-quan9.hochiminhcity.gov.vn/documents/623924/751999/1.jpg/a4e82aef-3156-e7f9-e8d2-40829bba41d9?t=1589179673122

http://phuhuu-quan9.hochiminhcity.gov.vn/documents/623924/751999/2.png/4bb18f33-709f-2acd-8219-cfcd6dfe0172?t=1589179707225

http://phuhuu-quan9.hochiminhcity.gov.vn/documents/623924/751999/3.png/a1e502b5-8e41-a8cd-8d40-820c5d80820b?t=1589179724955

Số lượng lượt xem: 137